Právní prohlášení

Klíčovým rysem evropského autorského práva je neformální povaha ochrany. Autorská práva člověka vznikají automaticky, když je dílo vytvořeno autorem. Autor nemusí žádat o úřad, nemusí platit poplatek a nemusí čekat na dokončení registračního řízení. Na rozdíl od práv průmyslového vlastnictví je proto ochrana jednodušší a levnější. Nevýhodou je, že bez dokumentace ve veřejném registru je autor závislý na podpůrných důkazech.

Účelem naší služby Mytitle je chránit vás před riziky, které se vyskytnou, když sdílíte dříve nepublikované dílo s jinou osobou (např. klientem, producentem, vydavatelem, studiem, sociálními médii, atd.). Vaše práce se může následně dostat do rukou nepoctivé osoby, která se pokusí o autorství vaší práce.

Možná vaše práce ještě neviděla denní světlo nebo je v procesu vývoje a nebyla publikována pod vaším jménem. Budete mít potíže s prokázáním, že jste dílo vytvořili během sporu o autorská práva. Může se dokonce stát, že vaši práci viděli jen dva lidé; vy a osoba, která si nárokuje vlastnictví vaší práce.

Jako přípustný (nebo přijatelný) nepřímý důkaz o autorství, Mytitle certifikát objasňuje, že jste dílo předložili (s určeným časem, datem, ověřením totožnosti a ověření souboru) dříve, než byl projednán jakýkoliv spor o vlastnictví.

V globálních smlouvách a dohodách je dobře známo, že většina zemí uznává určitá neodcizitelná vlastnická práva tvůrčí práce. Samotná Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl má dnes 177 signatářských zemí ze 195 zemí světa. Práva na vlastnictví díla začínají okamžikem, kdy je dílo vytvořeno objektivně vnímatelnou formou. Nezávisí na entitě, ať už jde o Mytitle nebo úřad pro autorská práva. Tyto kanály prokazatelným způsobem potvrzují nároky na vlastnictví osoby.

Společnost Mytitle neověřuje jednotlivé vlastnosti nebo obsah a jejich vztah k požadavkům evropských (či jednotlivých států) autorských práv. Za platnost a zabezpečení časové značky a šifrované zálohy odpovídá Mytitle. Služba Mytitle je podobná notáři a může sloužit jako nepřímý důkaz o dílu, které vzniklo v určitý den a čas.