Návod, jak ověřit certifikát

Ověření originality souboru

Vlastnictví svého dokumentu můžete nechat ověřit dvěma způsoby. Automaticky, pomocí odkazu nebo pomocí QR kódu, které jsou součástí každého certifikátu, nebo manuálně. Tomu, jak ověřit soubor manuálně se bude věnovat druhá část textu. Pokud zvolíte ten snazší a rychlejší způsob, jednoduše klikněte na odkaz, který je uveden na certifikátu, nebo pomocí aplikace načtěte čárový kód, který najdete hned vedle zmíněného odkazu. Odkaz i QR kód vám otevře stránku, kde již stačí dokument, u kterého chcete ověřit originalitu nahrát a systém okamžitě vyhodnotí pravost dokumentu.

Pokud si chcete manuálně ověřit váš Mytitle certifikát, pomůže vám následující postup:

Nejprve je potřeba zkontrolovat kryptografický hash souboru (SHA-256). Hash je digitální otisk souboru, který má podobu jedinečné sestavy čísel a písmen. Způsobů, jak tento hash spočítat je několik, v operačním systému Windows je například možné zadat powershellový příkaz Get-FileHash, případně je možné použít online nástroje, které jsou ovšem méně bezpečné. Použijte například verifikátor na následující adrese: https://emn178.github.io/online-tools/sha256_checksum.html. Takto spočítaný hash je možné porovnat s hashem na certifikátu. Pokud hash odpovídá, znamená to, že se certifikát opravdu týká tohoto konkrétního souboru. V případě že hash nesedí, je možné, že je soubor jiný, nebo že byl změněn. Teď už je možné zkontrolovat samotný záznam v Litecoinovém blockchainu. K tomuto budete potřebovat takzvaný blockchain explorer.

Na blockchain exploreru najdete transakci, která k vašemu certifikátu patří, uvedená jako "Hash blockchainové transakce" například: 0528570e287d73f4775558973ddd31b70fe9bbc023a65db09c492e5b97023d7d V sekci ,,Data Hex” jsou data, která byla do blockchainu zapsána. Prvních 32 znaků, v tomto případě "a13ed9bd1e4d444db00dbe7200b90a71" je unikátní kód souboru, který mu Mytitle systém přidělilo (známý také jako uuid). Dalších 64 znaků je SHA-256 hash souboru, v tomto případě "c7be1ed902fb8dd4d48997c6452f5d7e509fbcdbe2808b16bcf4edce4c07d14e". Tuto hodnotu je třeba porovnat s hodnotou na certifikátu a s hodnotou kterou jsme spočítali dříve. Posledních 64 znaků je ID hash spočítaný z řetězce blockchainové identity, který dokazuje, že soubor jste nahráli opravdu vy aniž by o vás prozradil jakékoliv informace.

Pro spočítání tohoto hashe je třeba udělat řetězce blockchainové identity (enkódovanou do bytů pomocí UTF-8) a kryptografické soli (dekódované do bytů z hexadecimální podoby). Tento hash se bohužel nedá spočítat žádným online nástrojem, ale je možné využít tento Python skript: import hashlib # zde zadejte váš řetězec blockchainové identity id_string = "ID Address: none; ID card: none; Name: Eliška Szopová; Email: eliska@artinii.com" # zde zadejte vaši kryptografickou sůl salt = "5a98e912ac728bfd1b0fe62bd33c1c46" hasher = hashlib.sha256(id_string.encode("utf-8") + bytes.fromhex(salt)) print(hasher.hexdigest()) Výsledný hash je třeba ověřit s hashem na certifikátu a v blockchainu.

A to je všechno. Právě jste úspěšně ověřili váš Certoo certifikát.