Libor Witassek na konferenci Future of Coworking

Bezpečnost prioritou

Podnikatel Libor Witassek je kybernetický inženýr a výrobce bezpečnostních součástek aplikovaných v leteckém a kosmickém průmyslu. Pro Libora je bezpečnost a záruka jeho produktů prioritou.

Využití v leteckém a kosmickém inženýrství

Konstrukční detaily každé jednotlivé součástky jsou nanejvýš důležité a jejich parametry musí být vždy striktně dodržovány. V oboru leteckého a kosmického inženýrství je to bezpečnostní zásada, protože subjektem jsou zde lidské životy.

Zajištění 3D nákresů a systému výroby

Ve fázi předcházející sériové výrobě musely být zajištěny veškeré 3D nákresy, které jsou základem pro funkčnost těchto součástek. “Nebylo pochyb, že časem někdo vytvoří kopie našich produktů. Ale bylo to na nás, abychom se ujistili, že máme jasný důkaz o tom, jaká je struktura každého výrobku a jak funguje jejich kompoziční systém. Jedině tak jsme si mohli být jisti, že jejich bezpečnost a kvalita budou zachovány.”

Nejprve Libor Witassek využil Mytitle aby uložil prototypy výrobků, přiřazené k jejich původnímu 3D nákresu. Vše propojené s informací o tom, kdo byl mistrem dané produkce v konkrétním čase, a vše mohlo být uloženo na blockchain.

V tomto případě certifikační nástroj Mytitle pomohl ochránit bezpečnost součástek určených pro letecké a kosmické inženýrství, na kterých závisí mnoho firem po celém světě.